Cuin, Càite, Cuairtean, Cuspairean 2018

Sgoiltean agus Cuspairean (Cuairt 1): Bidh a’ chiad sgoil a th’ air a h-ainmeachadh anns gach farpais a’ bruidhinn airson na h-argamaid.

6mh Samhain 2018, 1.00f. Talla a’ Bhaile, Steòrnabhagh

ÒrdughSgoilteanCuspairean
1:00f
A Sgoil Sir E Scott
V
Àrdsgoil Ualais
’S e obair gun duais a th’ ann a bhith nad neach-poileataigs.
B Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
V
Àrdsgoil Mhicneacail B
Tha tuarastal math nas cudromaiche na riarachas nad obair.
C Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig B
V
Àrdsgoil Mhalaig
Tha barrachd buannachd ann dhut a dhol air Love Island na tha ann dhut a dhol dhan oilthigh.
D Àrdsgoil Àrd nam Murchan
V
Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis A
Tha an t-àm ann tòiseachadh a’ cur chìsean air luchd-turais.
6:30f
E Àrdsgoil Gheàrrloch
V
Sgoil Bhàgh a Chaisteil
Tha cànan ag atharrachadh, tha litreachadh ag atharrachadh. Gabh ris nach e mearachd a th’ ann tuilleadh.
F Àrdsgoil Phort Righ
V
Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B
Tha na meadhanan-sòisealta gar dèanamh leisg.
G Àrdsgoil Lochabair
V
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig A
Chan eil òigridh a’ faighinn an èisteachd air a bheil iad airidh.
H Sgoil Mhicneacail A
V
Acadamaidh Inbhir Pheofharain
’S e bhith ag ithe Vegan an dòigh as fheàrr dìon a chur air an àrainneachd.

An Dàrna Cuairt
Talla a’ Bhaile, Steòrnabhagh
7 an t-Samhain 2018

Seo an cruth a tha gu bhith air an dàrna cuairt den Deasbad:

  • Bidh a h-uile sgioba a bha a’ deasbad air a’ chiad là a’ gabhail pàirt san dàrna cuairt. Bidh fios dè an taobh den argamaid air a bheil gach sgioba. Cha bhi aon sgioba a’ buannachadh na deasbadan seo a-bharrachd.
  • Cha bhi e ceadaichte do sgioba sam bith a bhith anns an talla-deasbaid gus am bi iad fhèin air àrd-ùrlar
  • Gheibh na ceithir sgiobaidhean as àirde aig am bi puingean troimhe chun iar-chuairt deireannaich.

Cuspair Cuairt 2:
A dh’aindeoin strì chan eil co-ionnanachd aig boireannaich ri fir nar saoghal.

ÒrdughSgoiltean
10.30m
ASgoil Mhicneacail B
V
Àrdsgoil Mhalaig
BÀrdsgoil Gheàrrloch
V
Ardsgoil Phort Righ
CAcadamaidh Rìoghail Inbhir Nis A
V
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
DÀrdsgoil Ardnamurchan
V
Àrdsgoil Ualais
2f
EAcadamaidh Inbhir Pheofharain
V
Acadmaidh Dhrochaid an Easbaig A
FÀrdsgoil Lochabair
V
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
GAcadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B
V
Sgoil Mhicneacail A
H Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig B
V
Sir E Scott