Sgiobaidhean a' gabhail pàirt ann an 2015
SgoilSgioba
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu Zach Ronan
&
Findlay Crawford
Sgoil Choimhearsnachd Bhàgh a’ ChaisteilRose Scott
&
Uilleam MacDougall
Acadamaidh InbhirpheopharainEalasaid Morgan
&
Adam Dyer
Acadamaidh Rìoghail Inbhirnis Megan O’ Donnell
&
Kirstyn Howarth
Àrdsgoil Sheumais Gillespie A Catriona MacGregor
&
Mikaela Carmichael
Àrdsgoil Sheumais Gillespie B Amy Kerr
&
Cara MacLuskey
Sgoil MhicNeacail A Katie MacInnes
&
Catriona Bain
Sgoil MhicNeacail B Eilidh MacDonald
&
Alex John Morrison
Àrdsgoil Phortrigh Mairead Urquhart
&
Seumas MacAskill
Àrdsgoil an ÒbainRhona MacIntyre
&
Megan Keys
Acadamaidh HazleheadIona MacDonald
&
Bethan Dale
Àrdsgoil Lochabair Claire MacNeil
&
Alasdair Weir
Àrdsgoil Mhalaig Anna Biddulph
&
Kay Rogers
Sgoil LionacleitMarion MacCorquodale
&
Joanne Laing
Àrdsgoil GheàrrlochMax Conway
&
Iain Nelson
Àrdsgoil Àrd nam MurchanCharlie-Anne Pleming
&
Rona Nicolson
Acadamaidh Rìoghail Bhaile DhubhthaichLeanne Munro
&
Iona Mercer
Acadamaidh Dhùn OmhainOrla Campbell
&
Katie Bicket
Acadamaidh Dhrochaid an EasbaigRoss Hendy
&
Euan MacDonald
Sir E ScottClaire MacLeod
&
Karen MacLennan