Cuspairean Cuairt Deireannaich
BliadhnaCuspairean
2003Tha bliadhna san t-saoghal mhòr nas luachmhoire na bliadhna san oilthigh.
2004Tha Glaschu, mar bhaile, fada air thoiseach air Dun Èideann.
2005’S e suirghe air-loidhne an dòigh air adhart.
2006Tha an Stàite–banaltraim air a dhol ro fhada.
2007Tha urram dhan aois air a dhol ro fhada.
2008Mur eil prògraman mar “X Factor air an t-Seanail ùr Gàidhlig, cha shoirbhich leatha.
2009Tha an saoghal a tha seo nas fhasa dha na balaich na dhan chlann-nighinn.
2010Tha e nas fheàrr do leanabh a bhith air a thogail air an dùthaich na sa bhaile mhòr.
2011Tha thìde aig Alba ìomhaigh ùr a shireadh an àite seann eachdraidh, pìobaireachd agus tartain.
2012Bu chòir Siostam Onaran na Bànrigh a thoirt gu crìch.